Tag Archives: dược liệu xạ can

Vùng trồng Xạ Can rộng lớn đạt chuẩn dược liệu sạch GACP-WHO

Với việc chuẩn hóa nguyên liệu đầu vào rất cao, công ty CP Dược phẩm DIVA đã xây dựng công nghệ chiết xuất hiện đại, nên sản phẩm có chất lượng ổn định và vượt trội.

Gọi Ngay

did something